TÀI LIỆU

TÀI LIỆU CÂN ĐIỆN TỬ THÔNG DỤNG

1. Datasheet Loadcell

Hãng Zemic – Hà Lan

Datasheet BM14G

 • BM14G 
 • HM9B 
 • L6G 
 • H3 
 • H9D 
 • H8C 
 • BM11
 • Hãng Mettler Toledo – USA

 • GDD 
 • PDX 
 • 0782 
 • MTB
 • SLB215
 • Hãng Keli – USA

  QSA

 • SB
 • HSX
 • SQB
 • Hãng HBM – Đức

 • C16A
 • C16i
 • Hãng VMC – USA

 • All
 • 2. Datasheet Indicator

 • – W100 Laumas Italya
 • IND231/236 Mettler Toledo
 • – IND246 Mettler Toledo
 • – IND 320 Mettler Toledo
 • – XK3118K8 Keli
 • – XK3118T1 Keli
 • – XK3101 Keli
 • – D2008FA Keli
 • – XK3190 A12 Yaohua
 • – XK3190 YHT3 Yaohua
 • – XK3190 T7E Yaohua
 • – XK3190 A15 Yaohua
 • – XK3190 A9/A9P Yaohua
 • – XK3190 D10 Yaohua
Hỗ trợ trực tuyến 247
Kinh Doanh Online
Ms Kiều A
avatar
 1900 1990 59
  190059
Mr B
avatar
 1900 1990 59
  190059
Mr C
avatar
 1900 1990 59
  190059
Tư vấn kỹ thuật
Mr B
avatar
 1900 1990 59
  190059
Mr C
avatar
 1900 1990 59
  190059